Det spilles etter NHF sine bestemmelser med følgende unntak / presiseringer:

•       Det kan benyttes inntil 16 spillere og 4 lagledere pr. kamp

·        Spiller lister leveres elektronisk via Cupmanager systemet. Kommer egne mail på dette. Frist for innlevering av lister er tirsdag 9.august. Hvis et lag skal ha med flere spillere som det skal rulleres på så sett opp alle spillerne på liste. Oppdatert spiller liste før hver kamp registreres i sekreteriatet 20.min før kampen.

•       Alle kamper spilles 2 x 30 minutter og det er satt av ca.30 minutter mellom kampene til oppvarming

·        Det er 5 minutters pause og sidebytte. 

·        Det er en timeout til hvert lag i hver omgang

•       Førstnevnte lag i programmet stiller til venstre for sekretariat og tar avkast i første omgang

·        Alle lag plikter å spille sine oppsatte kamper med mindre det kan vises til legeerklæring for akutt sykdom/skade på mer enn seks spillere.

·        Lag som trekker seg underveis i cupen pålegges et gebyr på kr. 5.000,-

·        Vi minner om at dette også er en oppkjøringscup for alle, også  for dommerne og vi oppfordrer til fair play og respekt på og utenfor banen